Que fem

LES TRES FASES DEL PROCÉS

Vivers Port de Mô


Un cop comença la temporada bona per als musclos, d'abril a setembre aproximadament, s’extreuen a diari de les muscleres, iniciant així la darrera fase del procés: neteja i selecció, depuració i expedició.


Treballem només amb productes que podem mantenir a les muscleres o al centre de depuració vius.  D’aquesta manera s’extreuen de l’aigua i en menys d’una hora estan en mans dels nostres clients proporcionant un producte totalment fresc.

"Treballem només amb productes que podem mantenir vius a les muscleres o al centre de depuració "

Extracció del musclo i tall de la corda

NETEJA I SELECCIÓ


El procés de neteja i selecció ha evolucionat notablement en els darrers anys. La despesa en adequar les nostres instal·lacions a nivell mecànic ha servit per obtenir una neteja més a fons, una selecció més regular i també ens ha fet reduir el temps en què el musclo es troba fora de l’aigua, millorant notablement la seva qualitat.

Producte preparat
Fent el sac
Sac preparat
Pesant el producte
Vista general de la zona de neteja i selecció
Vista general
Arriba el musclo
La desgranadora
Desgranant el musclo de la malla
Desgranant
Cinta de càrrega i desgranadora
Desgranadora
Cinta de càrrega
Revisant la cinta
Cap a la raspalladora
El seleccionador vibrant
Sortint de la raspalladora
Cap a la cinta visual
Cinta de selecció visual
Cinta visual
El musclo net
La raspalladora
Cinta visual
Cinta de càrrega

DEPURACIÓ


Feta la selecció deixem reposar els mol·luscs al centre de depuració durant un període de temps.

El procés de depuració consisteix en fer filtrar els mol·luscs durant hores en aigua de mar totalment neta, desinfectada i controlada. Aquest procés és crucial per a garantir la seguretat alimentària dels mol·luscs.

Centre de depuració

EXPEDICIÓ


L'endemà es revisen el pes i els productes, passant a l'etiquetatge del producte final per a la seva comercialització.

D’acord amb la normativa vigent, un correcte etiquetatge permet al consumidor final obtenir una informació adequada del producte i, a més, constitueix un element bàsic de la traçabilitat.

Impresora d'etiquetes
Tancament del sac
Producte preparat
Transport
De la mar a casa teva
Normatives ISO

Muscleres González @ Tots els drets reservats